Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

Gospodarka odpadami 

Komunikat ws. zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych w Gminie Goleszów od 1 sierpnia 2022 roku

W dniu 1 sierpnia 2022 roku weszła w życie uchwała Rady Gminy Goleszów z dnia 25 maja 2022 roku nr 0007.50.2022 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Wobec powyższego informujemy, że w Gminie Goleszów od 1 sierpnia 2022 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi:

  • 35,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Stawka podwyższona za niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynosi:

  • 140,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 

Od 1 sierpnia 2022 roku zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi:

 

  • 5 zł od osoby na miesiąc.

 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Goleszów z dnia 26.06.2019 roku nr 0007.48.2021 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę uiszcza się z „dołu” na indywidualny numer rachunku bankowego lub w  kasie urzędu raz
na kwartał w następujących terminach:

za I kwartał     -           (styczeń, luty, marzec)                      -           do 31 marca,

za II kwartał    -           (kwiecień, maj, czerwiec)                  -           do 30 czerwca,

za III kwartał   -           (lipiec, sierpień, wrzesień)                 -           do 30 września,

za IV kwartał   -           (październik, listopad, grudzień)        -           do 31 grudnia.

 

Płatności można dokonywać również miesięcznie.

 

Zasady segregacji odpadów po Ukraińsku

Ministerstwo klimatu i Środowiska, przygotowało w języku ukraińskim obowiązujące, w Polsce zasady segregacji odpadów komunalnych wraz z grafikami zachęcającymi do zapoznania się z materiałem.
Mamy nadzieję, że to działanie, choć drobne, przyczyni się do uproszczenia życia w naszym kraju społeczności ukraińskiej.

 

Tłumaczenie można też pobrać ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska.


https://www.gov.pl/web/klimat/zasady-segregacji-odpadow-w-jezyku-ukrainskim

 

KOMUNIKAT STAROSTY CIESZYŃSKIEGO W SPRAWIE ZMIANY PRZEPISÓW USTAWY O ODPADACH

AKTUALIZACJA

Adresat: podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w zakresie gospodarki odpadami.

 

Informacja o osiągniętrych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji za 2014 rok

INFORMACJA O OSIĄGNIETYCH POZIOMACH RECYKLINGU ORAZ OGRANICZERNIA MASY ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI ZA 2014  ROK


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.  1399  z późn.zm.) informujemy, że w roku 2014 Gmina Goleszów osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:
- poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  - 61,5 %,
- poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100 %,
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  0 %. 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goleszów za rok 2014

Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiamy analizę stanu gospodarkiodpadami komunalnymi na terenie Gminy Goleszów za rok 2014

 

Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne

Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne

 

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji za 2013 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) Gmina Goleszów informuje, że w roku 2013 zostały osiągnięte następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:
- poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia...

 

Uchwały Rady Gminy Goleszów dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

W załączniku zamieszczamy uchwały Rady Gminy Goleszów dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: czerwiec

galeriagaleria zdjęć
Panorama Goleszowska Opady i Jakość powietrza Senior+ Pomagamy mieszkańcom Pomoc dla Ukrainy Szczepienia COVID-19 Zapisz się do newslettera sms Zapisz się do newslettera email Goleszów E-mapa
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Goleszów
Odpady komunalne
Łowiectwo
Elektorniczna skrzynka podawcza
Jak załatwić sprawę w urzędzie
Konsultacje społeczne
Akty Prawa Miejskiego
Gminny ośrodek kultury Centrum usług społecznych Cmentarze komunalne Gminna biblioteka publiczna Oświata w Gmienie Goleszów
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT