Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

Pomoc dla Ukrainy

Dfinansowanie dla firm na szkolenie dla pracowników z Ukrainy

Oferta dla przedsiebiorców na przeszkolenie pracowników z Ukrainy. 

W ramach naboru "Ślaskie dla Ukrainy" (PSF) firma otrzyma dofinansowanie na:

 

 • rozwijanie lub nabywanie nowych umiejętności zawodowych,
 • naukę od podstaw lub doskonalenia języka polskiego

 

Już dziś zgłoś swoich pracowników (obywateli Ukrainy i nie tylko) do projektu „Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe”. Nabór prowadzi Fundusz Górnośląski SA.

Nabór trwa do 30 kwietnia 2023 r.

Więcej informacji na stronie Funduszu:

https://www.psf.fgsa.pl/szkolenia-dla-obywateli-ukrainy/

Dokumenty do pobrania:

https://www.psf.fgsa.pl/dokumenty/

 

Portal dla poszukujących pracy uchodźców z Ukrainy

 

Na prośbę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) przekazujemy materiały promujące portal pracawpolsce.gov.pl w języku ukraińskim. Jest to przygotowany przez rząd RP system teleinformatyczny, który ułatwi nawiązywanie kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy - to bezpieczny i wygodny portal pracawpolsce.gov.pl.

Pełna informacja dostępna jest pod adresem:

https://www.katowice.uw.gov.pl/biuro-obslugi-klienta/portal-pracawpolsce-gov-pl.

 Portal pracawpolsce.gov.pl to:

 • prosta procedura
 • niewymagane CV
 • serwis dostępny w kilku językach
 • dopasowane oferty pracy
 • wsparcie merytoryczne
 • bezpieczeństwo użytkowników (domena gov.pl)

 

 

Oferta pracy dla naukowców i studentów z Ukrainy

 

Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3-6-12 miesięczne) stypendia lub stała pracę w tym również pracę na odległość. Baza danych opracowana w ramach Science for Ukraine, w tej chwili zawiera 2300 ofert pracy i różnych form pomocy z instytucji naukowych z 55 krajów na świecie: z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady a także z Egiptu, Tajwanu i Japonii. Samych ofert z Polski jest ponad 140. Link ofertami: https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions.

 

Baza danych jest efektem pracy międzynarodowego zespołu wolontariuszy tworzących ruch

Science For Ukraine https://scienceforukraine.eu/. Zainicjonowany między innymi przez polskie uczelnie.

 

 

Bezpłatna pomoc psychologiczna i informacyjna dla uchodźców z Ukrainy i osób im pomagających.

 

 HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl zaprasza do korzystania z pomocy

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie oraz osoby im pomagające – np. wolontariusze i osoby goszczące uchodźców – mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Portal GrupaWsparcia.pl wraz z Fundacją ADRA Polska i Polskim Towarzystwem Logoterapii i Noo-Psychosomatyki (PTLiNPS) uruchomił HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl – platformę z całodobowym czatem oraz telefonem wsparcia, na których można uzyskać wsparcie psychologiczne i informacyjne. Pomoc dostępna jest w języku ukraińskim i polskim.

W serwisie HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl można uzyskać następującą pomoc:

 • Pierwszą pomoc psychologiczną
 • Wsparcie psychospołeczne
 • Podstawowe porady dotyczące sytuacji prawnej dla osób lub rodzin
 • Informacje dotyczące bezpiecznego zakwaterowania

Jak to działa?

HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl oferuje dwa rodzaje pomocy: telefon wsparcia i czat. Z telefonu wsparcia, który odbierają cztery psychoterapeutki mówiące w języku ukraińskim i polskim, można skorzystać w godzinach podanych na stronie: https://helpukraine.grupawsparcia.pl/meet-us. Z kolei czat dostępny jest całodobowo. Można w każdej chwili zadać pytanie lub podzielić się swoim przeżyciem i poczekać na odpowiedź od naszego specjalisty Dzięki automatycznemu tłumaczeniu czat pozwala na udzielanie wsparcia

przez osoby nieznające języka ukraińskiego – tłumaczy dr Piotr Nowacki, prezes Fundacji ADRA Polska, organizującej inicjatywę.

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się pomoc psychologiczna. Oprócz ogólnych wyzwań adaptacyjnych związanych ze znalezieniem się w nowej sytuacji, w obcym kraju oraz brakiem znajomości języka, każda z osób została indywidualnie dotknięta tragedią wojny, m.in. poprzez śmierć bliskiej osoby, separację, utratę mieszkania lub pracy.– wyjaśnia pochodząca z Ukrainy psychoterapeutka Roksana Korulczyk, członkini zespołu świadczącego bezpłatna pomoc psychologiczną i informacyjną na HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl.

Zespół platformy zachęca też do sięgania po wsparcie osoby, które, nierzadko z ogromnym poświęceniem i wysiłkiem, pomagają uchodźcom, mierząc się na skutek tego z różnorodnymi obciążeniami. Zapraszamy wszystkie takie osoby potrzebujące pomocy czy chcące zadbać o swoją formę psychiczną w tym wyjątkowym czasie – podsumowuje psychoterapeutka z HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl.

***

Więcej o GrupaWsparcia.pl i Fundacji ADRA Polska

GrupaWsparcia.pl– powstała w 2018 roku innowacyjna platforma wsparcia emocjonalnego i psychologicznego za pośrednictwem internetu, która wspiera aktywnie prawie 18 tys. użytkowników. W 2019 roku portal zdobył pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy startup roku, organizowanym przez Total Polska. W 2020 roku w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Solidarności Międzynarodowej zespół portalu utworzył platformę online w języku rosyjskim jako wsparcie dla emigrantów i emigrantek z Białorusi. Od 2021 roku GrupaWsparcia.pl działa też za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz oferuje listę miejsc wsparcia dla emigrantów i emigrantek z Białorusi. W odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę uruchomiono HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl, platformę wsparcia dla uchodźczyń i uchodźców wojennych z Ukrainy

oraz pomagających im Polaków, oferującą całodobowy czat i specjalistyczną pomoc telefoniczną. GrupaWsparcia.pl jest częścią Fundacji ADRA Polska.

Fundacja ADRA Polska – powstała w 2009 roku dobroczynna organizacja pożytku publicznego. Jest polskim oddziałem międzynarodowej Fundacji ADRA, działającej obecnie w 118 krajach. Jej celem jest pomoc ludziom w potrzebie, poprzez działania z obszaru edukacji, zdrowia, organizowania źródeł utrzymania oraz pomoc rozwojową i humanitarną w rejonach dotkniętych kataklizmami. Międzynarodowy charakter organizacji pozwala jej działać szybko i efektywnie. Fundacja od pierwszego dnia wojny w Ukrainie wspiera ofiary, organizując transporty humanitarne i zakupując potrzebne materiały oraz busy do rozwożenia pomocy humanitarnej w Ukrainie. ADRA Polska posiada również 50 punktów pomocy uchodźcom zlokalizowanych w całej Polsce, w których mieszkańcy Ukrainy mogą znaleźć schronienie po przekroczeniu granicy polskiej. Więcej informacji na stronie: www.adra.pl

Więcej informacji o HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl: tel. 536 525 155

Informacje dla mediów: tel. 536 545 151

 

 

 

 

ZUS Informuje

Obywatele Ukrainy powinni poinformować ZUS o swoim wyjeździe

Obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ lub o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i planują wyjazd z Polski, powinni poinformować o tym ZUS.

Zgodnie z przepisami wyjazd obywatela Ukrainy z Polski powyżej 1 miesiąca pozbawia go prawa do legalnego pobytu w naszym kraju. Konsekwencją utraty prawa do legalnego pobytu w Polsce jest utrata przez niego prawa świadczeń dla rodzin. Dlatego ważne jest, aby obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenia dla rodzin i planują wyjazd z Polski, poinformowali o tym ZUS. Szczegółowa instrukcja jak to zrobić znajduje się na stronie internetowej ZUS, w tym także w języku ukraińskim. Poinformować o wyjeździe cudzoziemcy mogą przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS wysyłając pismo na formularzu POG. 

ZUS ma narzędzia do weryfikacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma narzędzia, aby sprawdzić czy dana osoba opuściła nasz kraj. Cudzoziemiec, który pobiera świadczenia dla rodzin i nie poinformuje ZUS o swoim wyjeździe będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami. ZUS weryfikuje legalny pobyt w Polsce obywateli Ukrainy, zarówno na etapie przyznawania świadczeń, jak i w dowolnym momencie w trakcie okresu świadczeniowego. Instytucja ma dostęp do różnych państwowych rejestrów, m.in. do systemu informacji oświatowej, centralnego wykazu ubezpieczonych. W razie potrzeby ZUS będzie mógł korzystać ze specjalnego rejestru obywateli Ukrainy, prowadzonego przez Straż Graniczną.

W przypadku wątpliwości, dotyczących spełnienia warunków do otrzymywania świadczeń dla rodzin, w szczególności warunku zamieszkania w Polsce, ZUS może wezwać świadczeniobiorcę do osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce ZUS. Możemy wstrzymać wypłatę świadczenia wychowawczego, jeżeli świadczeniobiorca odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia. Te zasady obowiązują zarówno Polaków, jak i cudzoziemców.

Poinformuj o wyjeździe do krajów UE

Osoby wyjeżdżające do krajów UE także w tej sytuacji powinni poinformować ZUS. W ramach współpracy pomiędzy instytucjami właściwymi do realizacji unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ZUS może pozyskać informację o pobycie obywatela Ukrainy w innym państwie w ramach prowadzonego postępowaniu o przyznanie świadczeń rodzinnych w innym państwie członkowskim UE/EFTA. Dotyczy to również Polaków.

W ramach wsparcia realizowanego przez ZUS obywatele Ukrainy mogą skorzystać z programów dla rodzin takich jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy "Rodzina 500+". Pierwsze pieniądze w ramach 500+ trafią do Ukraińców w połowie maja.

Infolinie ZUS

W ZUS nadal działają infolinie dotyczące świadczeń rodzinnych dostępne w dni robocze, od poniedziałku do piątku:

- pod nr tel. 22 290 55 00 od 8.00 do 15.00 (pytania można zadawać e-mailem Kontakt z ZUS)

- dla obywateli Ukrainy pod nr tel. 22 444 02 05 od 8.00-18.00 - konsultanci infolinii udzielają informacji w języku ukraińskim i polskim (pytania można zadawać e-mailem Kontakt z ZUS dla klientów z Ukrainy).

Informacje dotyczące wypłacanych świadczeń rodzinnych dostępne są także na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl), zarówno w języku polskim i ukraińskim. 

 

 

 

 

Aktualne informacje dla uchodźców z Ukrainy

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego powstała podstrona w ukraińskiej wersji jeżykowej.

Informujemy uprzejmie, że na stronie Urzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Śląskiego powstała podstrona w ukraińskiej wersji językowej https://www.slaskie.pl/content/informacje-dla-uchodzcow-z-ukrainy, z informacjami dla Uchodzców z Ukrainy, którzy przyjechali do nas po 24 lutym 2022.

Osobą do kontaktu jest Pani Walentyna Grodecka, tel. +48 32 307 85 75, która pracuje w stworzonym w Urzędzie Zespole ds. Pomocy Obywatelom Ukrainy. 

 

 

Obywatele Ukrainy powinni poinformować ZUS o swoim wyjeździe


Obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ lub o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i planują wyjazd z Polski, powinni poinformować o tym ZUS. Zgodnie z przepisami wyjazd obywatela Ukrainy z Polski powyżej 1 miesiąca pozbawia go prawa do legalnego pobytu w naszym kraju. Konsekwencją utraty prawa do legalnego pobytu w Polsce jest utrata przez niego prawa świadczeń dla rodzin. Dlatego ważne jest, aby obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenia dla rodzin i planują wyjazd z Polski, poinformowali o tym ZUS. Szczegółowa instrukcja jak to zrobić znajduje się na stronie internetowej ZUS, w tym także w języku ukraińskim. Poinformować o wyjeździe cudzoziemcy mogą przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS wysyłając pismo na formularzu POG.


ZUS ma narzędzia do weryfikacji
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma narzędzia, aby sprawdzić czy dana osoba opuściła nasz kraj. Cudzoziemiec, który pobiera świadczenia dla rodzin i nie poinformuje ZUS o swoim wyjeździe będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami. ZUS weryfikuje legalny pobyt w Polsce obywateli Ukrainy, zarówno na etapie przyznawania świadczeń, jak i w dowolnym momencie w trakcie okresu świadczeniowego. Instytucja ma dostęp do różnych państwowych rejestrów, m.in. do systemu informacji oświatowej, centralnego wykazu ubezpieczonych. W razie potrzeby ZUS będzie mógł korzystać ze specjalnego rejestru obywateli Ukrainy, prowadzonego przez Straż Graniczną.
W przypadku wątpliwości, dotyczących spełnienia warunków do otrzymywania świadczeń dla rodzin, w szczególności warunku zamieszkania w Polsce, ZUS może wezwać świadczeniobiorcę do osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce ZUS. Możemy wstrzymać wypłatę świadczenia wychowawczego, jeżeli świadczeniobiorca odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia. Te zasady obowiązują zarówno Polaków, jak i cudzoziemców.


Poinformuj o wyjeździe do krajów UE
Osoby wyjeżdżające do krajów UE także w tej sytuacji powinni poinformować ZUS. W ramach współpracy pomiędzy instytucjami właściwymi do realizacji unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ZUS może pozyskać informację o pobycie obywatela Ukrainy w innym państwie w ramach prowadzonego postępowaniu o przyznanie świadczeń rodzinnych w innym państwie członkowskim UE/EFTA. Dotyczy to również Polaków. W ramach wsparcia realizowanego przez ZUS obywatele Ukrainy mogą skorzystać z programów dla rodzin takich jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy "Rodzina 500+". Pierwsze pieniądze w ramach 500+ trafią do Ukraińców w połowie maja.


Infolinie ZUS
W ZUS nadal działają infolinie dotyczące świadczeń rodzinnych dostępne w dni robocze, od poniedziałku do piątku:
- pod nr tel. 22 290 55 00 od 8.00 do 15.00 (pytania można zadawać e-mailem cot@zus.pl )
- dla obywateli Ukrainy pod nr tel. 22 444 02 05 od 8.00-18.00 - konsultanci infolinii udzielają informacji w języku ukraińskim i polskim (pytania można zadawać e-mailem UA@zus.pl ).
Informacje dotyczące wypłacanych świadczeń rodzinnych dostępne są także na stronie internetowej ZUS (https://www.zus.pl/), zarówno w języku polskim i ukraińskim.

 

 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?

 


Ministerstwo klimatu i Środowiska, przygotowało w języku ukraińskim obowiązujące, w Polsce zasady segregacji odpadów komunalnych wraz z grafikami zachęcającymi do zapoznania się z materiałem.
Mamy nadzieję, że to działanie, choć drobne, przyczyni się do uproszczenia życia w naszym kraju społeczności ukraińskiej.

 

Tłumaczenie można też pobrać ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska.


https://www.gov.pl/web/klimat/zasady-segregacji-odpadow-w-jezyku-ukrainskim

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

NAUKA W JĘZYKU OJCZYSTYM DLA DZIECI UCHODŹCÓW

 

 

W związku z prośbami szkół, związanych z dużym napływem uczniów z Ukrainy, Grupa Aztekium.pl (darmowe strony edukacyjne) stworzyła dodatkowe strony edukacyjne w językach rosyjskim i ukraińskim.


Od teraz każdy uczeń może korzystać z tych samych zasobów edukacyjnych używając swojego języka ojczystego.

 


Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl

 
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk


Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Wizyta Garriego Martina – członka Zarządu Kijowskiego Oddziału Regionalnego Związku Miast UkrainyKilka dni temu w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów gościł Garri Martin, członek Zarządu Kijowskiego Oddziału Regionalnego Związku Miast Ukrainy. W trakcie spotkania z przedstawicielami Związku Garri Martin opowiedział o swoich dramatycznych przeżyciach z ostatnich tygodni w Ukrainie. Przekazał również kilka ważnych przemyśleń dotyczących dalszego rozwoju konfliktowej sytuacji w Europie i sposobów przeciwdziałania aktualnym zagrożeniom.

Zwrócił także uwagę na znaczenie i dostępność kluczowych usług publicznych w sytuacji konfliktowej jak dostęp do wody, energii, mediów czy żywności.

– Niezbędne jest również dokonanie przeglądu dostępnych środków i miejsc ochrony
ludności cywilnej. Kolejnym elementem jest przygotowanie obronne kraju, poprawy jakości zarządzania sytuacjami kryzysowymi na poziomie lokalnym, jak i przygotowanie obywateli do udzielenia pierwszej pomocy – wyjaśnił.

Ważne jest przeciwdziałanie dezinformacji, która szerzy się zwłaszcza za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wyzwaniem dla samego ukraińskiego narodu będzie odbudowa tego wszystkiego, co niszczy aktualnie rosyjski agresor, a więc m.in. infrastruktury drogowej, transportowej, budynków publicznych i mieszkalnych, całej przestrzeni publicznej. Podczas długiej rozmowy pan Garri opowiedział również o wielu wyjątkowych osobach, które swoją bohaterską postawą pokazują każdego dnia, co znaczy obrona ojczyzny.

– W imieniu miast ukraińskich dziękuję polskim samorządom lokalnym za udzielaną pomoc.
Polska okazała się państwem braterskim, które już bardzo wiele zrobiło dla Ukrainy i wciąż tak dużo robi – powiedział Garri Martin.

Więcej szczegółów z tej rozmowy pojawi się już niedługo w materiale wideo, który przygotuje Śląski Związek Gmin i Powiatów.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

 

Pzybywającym do Polski uchodźcom z terenu Ukrainy może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna. 

 

Rejestracja do nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się:

 1. telefonicznie: pod numerem telefonu 33 4777 239,
 2. lub elektronicznie: na podany przez powiat adres e-mail lub na stronie np.ms.gov.pl/zapisy,
 3. lub osobiście: w starostwie powiatowym.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zgodnie z zapisami specustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa podajemy niezbędne informacje.

 

 

I PESEL

Numer PESEL może otrzymać każdy obywatel Ukrainy, który przybył do Polski po 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi. Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy w Goleszowie, ul. 1 Maja 5, w wydziale Urzędu Stanu Cywilnego – pokój nr 7 (parter), tel. 33 479 05 10 wew. 31 i 47, w godzinach pracy urzędu.

 1. Aby złożyć wniosek konieczne jest przedłożenie dokumentu, który potwierdzi dane podane we wniosku i tożsamość osoby składającej wniosek. W przypadku braku dokumentów, potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenia.
 2. Do wydania numeru PESEL potrzebne jest kolorowe zdjęcie na papierze (tzw. biometryczne, stosowane w polskich paszportach).
 3. Urzędnik na miejscu pobierze odciski palców.
 4. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia, nie pobiera się odcisków palców.
 5. Na wniosku należy złożyć własnoręczny podpis.
 6. Wydanie tego dokumentu jest bezpłatne.
 7. Numer PESEL zostaje nadany na miejscu.
 8. Osoby, które chcą uzyskać także profil zaufany, dodatkowo zobligowane są do podania adresu e-mail i polskiego numeru telefonu.

 

 

II ŚWIADCZENIA

Wypłacaniem jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 2, tel. 33 479 05 17.

 1. Do załatwienia formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Cieszynie, ul. Bielska 29, tel. 22 560 16 00 w sprawie przyznania np. świadczenia 500+ potrzebny jest profil zaufany.

 

 

III NAUKA

Gmina Goleszów dysponuje miejscami w przedszkolach i szkołach podstawowych. Wnioski o przyjęcie do szkoły można składać bezpośrednio u dyrektorów szkół i przedszkola.

 

Wykaz publicznych placówek oświatowych:

 

Szkoła Podstawowa w Goleszowie, ul. 1 Maja 1, tel. 33 479 05 24.

Szkoła Podstawowa im. P. Stalmacha w Bażanowicach, ul. Szkolna 1, tel. 33 852 83 49.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzięgielowie, ul. Cieszyńska 4, tel. 33 852 97 10.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisownicy, ul. Cisowa 79, tel. 33 852 82 33.

  

Przedszkole Publiczne w Goleszowie, ul. Grabowa 35, tel. 33 479 05 23.

 • Oddział zamiejscowy w Dzięgielowie, ul. Cieszyńska 5, tel. 33 852 97 66.
 • Oddział zamiejscowy w Bażanowicach, ul. Szkolna 1, tel. 33 852 81 40.

 

 

IV OPIEKA MEDYCZNA

Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala udzielana jest bezpłatna pomoc medyczna.

 

 

V BAZA LOKALOWA

Osoby, które chcą być zakwaterowane w ośrodkach organizowanych na potrzeby ludności uchodźczej, zgłoszonych do Wojewody Śląskiego na terenie powiatu cieszyńskiego, mogą uzyskać informacje o wolnych miejscach od pracowników Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Kontakt w godzinach pracy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. 33 47 77 224, 33 47 77 225, e-mail: pomocukrainie@powiat.cieszyn.pl. Po godzinach pracy Biura: 782 311 758, 534 967 026, 534 719 580.

 • Na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego znajduje się baza lokalowa dla osób z Ukrainy potrzebujących schronienia. https://slaskiedlaukrainy.pl
 • Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Województwa Śląskiego uruchomił portal internetowy www.slaskiedlaukrainy.pl. Na stronie znaleźć można bazę mieszkaniową dla uchodźców z Ukrainy. Portal jest miejscem kojarzenia osób fizycznych, które chcą i mogą udzielić schronienia, z osobami, które uciekają przed wojną na terenie Ukrainy. Inicjatywa skierowana jest do osób prywatnych, które chcą pomóc bezinteresownie (bez rekompensaty), a zamieszczone tam oferty nie mają charakteru komercyjnego.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Informacje na temat wsparcia dla osób uciekających przed wojną:

 

https://www.powiat.cieszyn.pl/szybkieMenu/wsparcie-dla-ukrainy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Komunikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Komunikat związany z sytuacją na Ukrainie - Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Bezpłatna opieka medyczna

 

Urząd Wojewódzki w Katowicach  przekazał informację dotyczącą bezpłatnej opieki medycznej dla uchodźców z Ukrainy! Wszystkie osoby, które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też w dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022, mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej i służby zdrowia. Szczegóły tutaj: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

 

Jednocześnie Urząd Wojewódzki informuje, że nie będą przyjmowane środki medyczne ze zbiórek osób fizycznych, a jedynie asortyment przekazany bezpośrednio od producentów lub firm sprzedających takie środki. Dotychczas zebrane leki należy przekazać lokalnie. 

 

Безкоштовна медична допомога для біженців з України. Всі громадяни, які втекли від війни з території України, можуть безкоштовно користуватися з медичних послуг на території Польщі. Це стосується осіб, які мають відповідний документ, виданий Прикордонною Службою або мають печатку в закордонному паспорті, яка надається при перетині кордону з датою від 24.02.2022. Детальніше тут: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Powiatowy punkt zbiórki 

 

Powiatowy punkt zbiórki środków dla uchodźców działa od 1 marca 2022 r. przy ul. Granicznej 79 w Cieszynie. To obiekt przy Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie (dojazd i rozładunek z tyłu budynku), czynny: pon.-pt., godz. 8:00-15:00.

 

Ważne, aby przekazywane dary były posegregowane i przeliczone.

 

Dodatkowe informacje: Biuro Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego Starostwa, tel. 33 47 77 225.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Ważne informacje!

 

 Przekazujemy ważne informacje ze strony:  https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci

 

POTRZEBUJESZ POMOCY?

 • Na terenie województwa śląskiego pomoc możesz uzyskać m.in. w punkcie recepcyjnym, ul. Wita Stwosza 20 w Katowicach.
 • W holu dworca PKP w Katowicach działa również punkt informacyjno-doradczy, gdzie obywatele Ukrainy mogą otrzymać sprawdzoną, rzetelną informację dotyczącą legalizacji pobytu w naszym kraju. Punkt działa codziennie, także w weekendy, od 8.00 do 22.00.

 

PAMIĘTAJ!

 • Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, możesz skorzystać z darmowego noclegu i transportu do miejsca zakwaterowania. Więcej informacji znajdziesz w punkcie recepcyjnym. Masz dostęp do bezpłatnej opieki medycznej, służby zdrowia oraz innych instytucji.
 • Nie martw się o formalności. Twój dalszy pobyt w Polsce będzie legalny – w najbliższych dniach nie musisz składać żadnych wniosków.
 • W największych miastach Polski działają punkty informacyjne i infolinie (lista na stronie ua.gov.pl). Dodatkowe informacje na infolinii: +48 47 721 75 75. Informacje na temat legalizacji pobytu - infolinia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: 32 606 32 32.

 

WAŻNE DLA OSÓB POMAGAJĄCYCH!

 • Nie działaj na własną rękę! Strona pomagamukrainie.gov.pl powstała po to, żeby koordynować pomoc humanitarną i żeby odpowiednie wsparcie trafiło do wszystkich, którzy go potrzebują.
 • Przyjęcie uchodźców przez osoby prywatne jest dobrowolne. Koszty pomocy prywatnej nie są refundowane.
 • Informacje o obywatelach Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy są potrzebne w celu rozeznania potrzeb, jak również udzielenia pomocy dla danej rodziny (socjalnej, edukacyjnej).

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

SZCZEPIENIA

 

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z trwającym konfliktem zbrojnym osoby które przyjechały do Polski z Ukrainy mogą skorzystać z Narodowego Programu Szczepień przeciwko SARS-CoV2. 


PUNKTY SZCZPIEŃ PRZECIW COVID 19: 

 

Goleszów

Praktyka Lekarska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kostka, Mrózek, Pecold spółka partnerska, ul. 1 Maja 10, nr tel. 33 858 58 16.

 
USTROŃ

Poradnia Rodzinna, Ustroń, ul. Mickiewicza 1, nr tel.: 33 333 60 61, 33 333 60 63, 537 071 063,

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe "USTROŃ" S.A. Przychodna Uzdrowiskowa (budynek Uzdrowiskowego Instytutu Zdrowia), Ustroń, ul. Sanatoryjna 7, nr tel.: 33 85 65 997, 33 85 65 998, 33 85 65 999,

Ośrodek Zdrowia "SALUS USTROŃ", Ustroń, ul. Pod Skarpą 6; nr tel.: 730 300 135, 33 333 40 35,

Rodzinna Praktyka Lekarska NZOZ S.C. T. Recman, M. Kunkel - Korczago, ul. Skoczowska137, nr tel.: 33 854 23 50.

 
SKOCZÓW, Powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych

ul. Z. Szatkowskiej 24 Nr tel.: 33 853 08 09,

ul. Mennicza 2, nr tel.: 33 853 24 84,

ul. Górecka 65, nr tel.: 884 285 62.


Cieszyn
Med Fober Dent, ul. T. Kościuszki 12c, nr tel.: 33 8518441, 

Apteka u Miłosiernych, ul. Plac Londzina 1, nr tel.: 33 852 02 67.

 
Brenna, Niepubliczny Wielospecjalistyczny ZOZ Piotr Gruszczyk, ul. Malinowa 3, nr tel.: 723 089 363.

 
Dębowiec, Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piotr Gruszczyk, ul. Katowicka 3, nr tel.: 33 851 40 32. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wsparcie psychologiczne
Wsparcie psychologiczne
Wsparcie psychologiczne
Wsparcie psychologiczne


 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: czerwiec

galeriagaleria zdjęć
Panorama Goleszowska Opady i Jakość powietrza Senior+ Pomagamy mieszkańcom Pomoc dla Ukrainy Szczepienia COVID-19 Zapisz się do newslettera sms Zapisz się do newslettera email Goleszów E-mapa
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Goleszów
Odpady komunalne
Łowiectwo
Elektorniczna skrzynka podawcza
Jak załatwić sprawę w urzędzie
Konsultacje społeczne
Akty Prawa Miejskiego
Gminny ośrodek kultury Centrum usług społecznych Cmentarze komunalne Gminna biblioteka publiczna Oświata w Gmienie Goleszów
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT