Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

Ogłoszenia i informacje 

Zarządzenie nr 0050.150.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 0050.150.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą "Organizacja i przeprowadzenie biegu - "Cross Run - O złoty Dzięgiel" oraz organizacja Mistrzostw Gminy Goleszów w biegach przełajowych dla szkół podstawowych"

 

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Zarządzenie nr 0050.44.2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017 TUTAJ

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

Zarządzenie nr 0050.40.2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku tutaj

 

Konkurs ofert i nabór do komisji konkursowej

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z dwoma zarządzeniami Wójta Gminy Goleszów. Pierwsze dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 2017 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej...

 

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 w załączniku.

 

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w załączniku

 

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Zarządzenie nr 0050.182.2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Załącznik

 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Zarządzene nr 0050.181.2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Załącznik

 

Podanie do publicznej wiadomości oferty na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Wyniki otwartego konkursu ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 2016

Zarządzenie nr 0050.62.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku.

 

Nabór do komisji konkursowej

Zarządzenie nr 0050.50.2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie nr 0050.41.2016 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 roku.

Szanowni Państwo, w załączeniu znajduje się zarządzenie Wójta Gminy Goleszów dot. wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 roku.

 

Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016

Zarządzenie nr 0050.24.2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie powołania i zasad działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016.

 

Nabór do komisji konkursowej

Szanowni Państwo, w załączeniu znajduje się zarządzenie wójta - ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 2016, w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem - ogłoszeniem o naborze.

 

Konkurs ofert

Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiamy zarządzenie Wójta Gminy Goleszów w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na 2016 r., w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami konkursu.

 

Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy z organizacjami na rok 2016

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

 

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi w roku 2016

Zarządzenie Wójta Gminy Goleszów dotyczące konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi w roku 2016

 

Wniosek do budżetu na rok 2016 - dotacja na dofinansowanie przez Gminę Goleszów przedsięwzięć z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

Wzoru wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie przez Gminę Goleszów przedsięwzięć z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2016

 

Wyniki otwartego konkuru ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2015 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2015 r.

 

Powołanie komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 0050.63.2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2015.

 

Brak kandydatów do komisji konkursowej

W związku z zarządzeniem Wójta Gminy Goleszów nr 0050.55.2015 Wójta Gminy Goleszów z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej dot. konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2015, do dnia 7 kwietnia br. do godziny 13.00 nie zgłoszono żadnej kandydatury.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Goleszów w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej dot. konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2015

Zarządzenie Wójta Gminy Goleszów w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej dot. konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2015

 

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2015 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2015 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Nabór na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej w roku 2015

Wójt Gminy Goleszów ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej w 2015 r.

Konkurs z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - działania na rzecz wspierania rodziny w tym piecza zastepcza.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Goleszów w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - działania na rzecz wspierania rodziny - w tym piecza zastępcza

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 2015 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - działania na rzecz wspierania rodziny w tym piecza zastępcza.

 

Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty na realizację zadania publicznego złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

 W dniu 13 sierpnia 2014 r. Uczniowski Klub Sportowy "Cisownica" złozył ofertę na realizację zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

Zarządzenie Wójta Gminy Goleszów w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2014

Zarządzenie nr 0050.90.2014 Wójta Gminy Goleszów z dnia 30 kwietnia 2014 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2014

 

Ogłoszenie naboru na przedstawicieli organizacji pozarzadowych do komisji konkursowej w roku 2014

 Wójt Gminy Goleszów ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej w 2014 r.. Konkurs z zakresu polityki społecznej i porzeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - działania na rzecz wspierania rodziny w tym piecza zastępcza.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku - działania na rzecz wspierania rodziny

 Wójt Gminy Goleszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 2014 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - działania na rzecz wspierania rodziny w tym piecza zastępcza.

 

Wzór oferty na realizację zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert

Wzór oferty na realizację zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert

 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: czerwiec

galeriagaleria zdjęć
Panorama Goleszowska Opady i Jakość powietrza Senior+ Pomagamy mieszkańcom Pomoc dla Ukrainy Szczepienia COVID-19 Zapisz się do newslettera sms Zapisz się do newslettera email Goleszów E-mapa
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Goleszów
Odpady komunalne
Łowiectwo
Elektorniczna skrzynka podawcza
Jak załatwić sprawę w urzędzie
Konsultacje społeczne
Akty Prawa Miejskiego
Gminny ośrodek kultury Centrum usług społecznych Cmentarze komunalne Gminna biblioteka publiczna Oświata w Gmienie Goleszów
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT